× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

STOMART Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "STOMART" Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Adres

77-4231270
Krawiecka 7
45-023 Opole

Jednostki

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1